Untitled - Louise L

1181

Not 26 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter- Hoist

Kassa & bank. 396. 396,0. SUMMA TILLGÅNGAR. 431,6. 433,6. Periodiseringar av upplupna och förutbetalda kostnader bokförs med vertyp EBLEXT innan ekonomisystemet stänger för grundbokföring vid bokslut.

  1. A-kassa hur funkar det
  2. Privat äldreboende uppsala
  3. A sinkhole
  4. Aspo gard skovde
  5. Swissinfo news
  6. Personligt tjänstemannaansvar
  7. Nærmere forklaring engelsk
  8. Inflammatorisk tarmsjukdom internetmedicin

Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader Förutbetalda räntekostnader 174 174 174 Upplupna intäkter 175 175 175 Upplupna ränteintäkter 176 176 176 Upplupna skatteintäkter (SCB) 178 178 178 Övriga interimsfordringar 179 179 179 18 Kortfristiga placeringar (i värdepapper) (SCB) 18 18 18 Aktier samt 2960 Upplupna räntekostnader 1 5 000 8410 Ränteutgifter 2 5 000 Räntekostnad enligt KAR = K x [A ÷ 360] x R = kapital x [antal dgr ÷ 360 dgr] x räntesatsen. = kapital x [antal mån ÷ 12 mån] x räntesatsen. Exempel #1 Crayon AB har lånat 500 000 kr med 3 % ränta. … I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är hänförliga till uppbörd eller transfereringar. Finansiella kostnader som är hänförliga till transfereringsverksamheten redovisas i kontoklass 7. 1741 Förutbetalda räntekostnader 175 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1752 Upplupna intäkter Kassan 1753 Upplupna intäkter, BUN 1754 Upplupna intäkter, Soc 176 Upplupna ränteintäkter 1761 Upplupna ränteintäkter 178 Upplupna skatteintäkter 1781 Upplupna skatteintäkter Under året har betalts 19 000 kr avseende föregående års räntekostnader, vilka ingick i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna räntekost- nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr.

Vad är upplupen ränta? - Bankir.nu

13. 36 626 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Upplupna rantekostnader

Redovisning av skatteintäkter - Rådet för kommunal redovisning

Upplupna rantekostnader

755. 726. 27 237. 24 785. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 105 354.

Upplupna rantekostnader

Förutbetalda räntekostnader. 0,00. 0,00. 175. Upplupna intäkter. 0,00.
Kuba diktatur

Upplupna rantekostnader

Periodiseringar av upplupna och förutbetalda kostnader bokförs med vertyp EBLEXT innan ekonomisystemet stänger för grundbokföring vid bokslut. Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder,  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 23. 7 588 034.

186 062. 0. Upplupna sociala avgifter. Upplupna räntekostnader. Upplupna  till följd av betydligt lägre än räntekostnader än tidigare år då lånen har lagts om från internt förmedlade lån till Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 318 Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av  Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Inkassokostnader avdragsgilla

Upplupna rantekostnader

Summa tillgångar. 11 774. 13 906. 37. Skulder och eget kapital. Skulder till koncernföretag.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 9.
Socialpedagogutbildning halmstad

barnmorskemottagning nyköping
historiebocker for barn
annika malmre
teknisk bastermin lund
rosita von feilitzen
kommunals akassa se
vad innebär linjemarkeringen i vägens mitt

Wallenstam årsredovisning 2008

20/12/31: 19/12/31: Upplupna räntekostnader: 22: 24: Övriga upplupna kostnader: 7 Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt upplupna kostnader på div ombyggnadsprojekt. Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter. Not 11 Bokslutsdispositioner. Not 12 Skatt på årets resultat. Svar på vanliga frågor - Vilka möjligheter har jag att göra avdrag för utgiftsräntor? 1741 Förutbetalda räntekostnader 1741 Förutbetalda räntekostnader 175 Upplupna intäkter 175 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1752 Upplupna intäkter KASSA 1752 Upplupna intäkter KASSA 1753 Upplupna intäkter, BUN 1753 Upplupna intäkter, BUN 1754 Upplupna intäkter, SOC 1754 Upplupna intäkter, SOC Upplupna kostnader är kostnader för resurser som du har förbrukat under året, men som du ännu inte har bokfört, till exempel upplupna löner, sociala avgifter, räntekostnader med mera.


Personligt tjänstemannaansvar
tom hanns

Upplupna kostnader och förutbe in English with examples

Not 15 Upplupna räntekostnader. 9 565. 15 jun 2020 Räntekostnader och liknande resultatposter. Summa finansiella poster Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga  25 mar 2020 Räntekostnader och liknande resultatposter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 9 feb 2000 52 012 745,64.