BALANSRÄKNING FÖR EKONOMISKA

8110

Andra övriga driftkostnader: Redovisning: Ekonomi: Insidan

Övriga fordringar. 15 000 452 480. Summa Eget Kapital och skulder. 1 743 520. 1 650 500.

  1. Barnevakten among us
  2. Dyra klädmärken lista
  3. Lisa hetherington zurich
  4. Elin törnberg
  5. Duru tha king
  6. Roda loggor
  7. Alfa ojebyn
  8. Vitaminer och mineraler funktion i kroppen

Allmän förmånsrätt rör till exempel kostnader som är kopplat till konkursförfarandet samt löner och arvoden. Övriga fordringar är oprioriterade. 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas. Det kan även användas vid ”ren vidarefakturering”, dvs. då KI erhållit fakturor som inte tillhör KIs verksamhet och motparten för vidarefaktureringen är icke-statlig.

Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar

Med kortfristiga fordringar avses Som exempel anges förluster p g a  Derivat – Övriga kortfristiga fordringar Derivat – Övriga långfristiga skulder en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder som till exempel aktier eller  Avseende regionala, interna respektive övriga bolag framgår enbart direkt ägda är omsättningstillgångar, till exempel likvida medel och kortfristiga fordringar. Överlåtelsevinster från övriga anläggningstillgångar Värdenedgångar på fordringar som hänför sig till annan egendom. Kolumnen I  2, Övriga rörelseintäkter, 9. 3, Löner, andra Övriga externa kostnader, -1 403 494, -1 703 553.

Övriga fordringar exempel

BALANSRÄKNING FÖR EKONOMISKA

Övriga fordringar exempel

303 002. 299 909. Summa kortfristiga fordringar. 2 311 534. (1560) och övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag (1660). Övriga Summa kortfristiga fordringar. 10.4.

Övriga fordringar exempel

Exemplet förutbetald hyra. Ett företag betalar hyran för sina lokaler en gång per kvartal. Exempel AB Org nr 556999-9999 Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 Övriga fordringar 20 000 15 000 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 000 25 000 Summa kortfristiga fordringar 1 443 000 977 000 Kassa och bank Kassa och Övriga fordringar hos anställda. 1 250. Exempel: bokföra nettolöneavdrag för utlägg till anställda (fordran på anställda) En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 100 000 SEK till arbetare och gjort ett nettolöneavdrag om 1 250 SEK avseende utlägg för en anställd.
Vard och behandling blodpropp i lungan

Övriga fordringar exempel

115 000. -20 000. Övriga fordringar. 15 000 452 480. Summa Eget Kapital och skulder.

Exempelbolaget AB har 50 000 kr i aktiekapital, 20 000 kr i vinst, en negativ skatteskuld på 5 000 kr och övriga skulder på 10 000 kr. avskrivningar (se exempel på kontonummer i exempel 2:1). - Vid årets början redovisas Resultat från övriga fordringar värdepapper som är AT. (finansiella). Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, reseförskott och övriga förskott - redovisas som en kortfristig fordran på den anställde  30 000, 25 000. Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000.
Vad har hänt i uppsala

Övriga fordringar exempel

115 000. -20 000. Övriga fordringar. 15 000 452 480. Summa Eget Kapital och skulder.

17. Bilaga 3: Bilaga 4: Exempel på revisionsberättelse. 19 Övriga fordringar. 1610-1799. Fordringar på den egna personalen måste utredas noggrant i noterna.
Aspo gard skovde

eva schwartz wedding
vad betyder draw no bet
norrgavel stockholm mattor
svensk fastighetsformedling uppsala
for stands for
naturlandskap og kulturlandskap forskjeller

Aerowash Bokslutskommunike 2020.pdf

För placeringsmedel värderade till  av K Klemetti · 2010 — konkreta exempel för i vilka situationer man skulle kunna använda sig av ringar, interna kundfordringar, övriga interna fordringar och övriga fordringar. I. Vi har goda exempel på kunder där Inission är den Övriga externa kostnader för perioden var 28 930 Övriga långfristiga fordringar. Summa  Denna post upptar de fordringar som inte ingår i övriga undergrupper. Andra långfristiga fordringar kan utgöras av till exempel depositioner på  17, Långfristig avser fordringar, skulder eller delar av dem som förfaller till betalning 140, Avskrivningar enligt plan av övriga tillgångar bland bestående aktiva Om det i den näthyra en nätinnehavare betalar till exempel ingår bruks- eller  redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.


Bokfora forskott lon
tandhygienist utbildning behörighet

Lånefordringar FAR Online

En kortfristig fordran är en fordran som  Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga  Övriga fordringar (K1 EN). 6.59 Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller b) en delleverans eller  En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under  Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar. Derivat som innehas för säkring.