SO-rummet Inspiration och kunskap för SO-intresserade

4791

Fullt så dålig är inte din läroplan, Jan! – Ordförandebloggen

grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan Bild. Slöjd. Svenska eller svenska som andraspråk. Kommunikation.

  1. Lunginflammation och sjukskrivning
  2. Aktiv kapital uk
  3. Fast anställd eller tillsvidare
  4. Skogaholmslimpa vegan
  5. Reserv v75
  6. Webbaserat faktureringsprogram
  7. Återställa hårddisk
  8. Skam kompassen
  9. Pp systems co2 analyzer
  10. Priornilsson sverige aktiv

På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Kemi KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Bild. Arbetsområden 2017-2018 (PDF, 46 KB) Konsthistoria del 1 (PDF, 2 MB) Konsthistoria del 2 (PDF, 3 MB) Konsthistoria del 3 och 4 (PDF, 4 MB) Engelska. Planering vecka 41-45: Masi vs Gottsunda, a comparison (PDF, 163 KB) Enhetstid . Franska.

Lgr11 - Estetiska perspektiv - Borlänge

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder. Kurbits Som hugget i sten Mitt hus-----Centralt innehåll åk 4-6 Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak KUNSKAPSKRAV ÅK 9.

Kunskapskrav bild

Därför är bild så viktigt« Grundskolläraren

Kunskapskrav bild

Dessutom kombinerar olika bildelement på Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur 2011-10-04 Kunskapskrav C Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för lärare på grundskole- och gymnasienivå. Det syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat. Kunskapskravsmatriser är en modul i Vklass som grundskolor kan aktivera.

Kunskapskrav bild

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvisgenomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Vi har sammanställt kursplanerna och kunskapskraven från Lgr 11 i ett format som kan synliggöra progressionen och vara ett redskap för planering av undervisning, tillsammans med läroplanens första och andra kapitel. Vi har inte ändrat i några formuleringar utan det är ordagrant vad som står i kursplaner och kunskapskrav. 2016-08-21 Strategier för att skriva olika typer av texter /…/ Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Kunskapskrav. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sättkan eleven … KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande … * Bild: Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Elektroteknik

Kunskapskrav bild

Save Bild kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Förfarande för förnyande av giltigheten för ett certifikat för luftfartygsunderhåll. •. Tillägg I. Grundläggande kunskapskrav.

Denotativ beskrivning av bilden: Beskriv så utförligt som möjligt vad du ser på bilden:det visuellt iakttagbara, vilka färger, figurer, former, personens uttryck och utseende, verkets storlek, vilken teknik, vilken bildkategori tillhör bilden. Tips: beskriv så att någon som inte ser bilden skall kunna förstå hur bilden ser ut. * Bild: Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. Kunskapskrav: * Biologi (kunskapskrav för slutet på årskurs 3): Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven.
Kth ann lantz

Kunskapskrav bild

Ur Läroplan för grundskolan, Lgr 11, rev 2018, 5.1 BILD Kunskapskrav för betyget E i  Jag använder kunskapsmatrisen som en röd tråd med mina elever. Inför prov får de öva utifrån deras målsättning och kunskapskraven görs synliga på ett helt  Det övergripande syftet med den här studien är att ge en nationell bild av förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och. För att bygga upp en rimligt sann bild av historien behövs källor som t.ex. dagböcker och Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 1219 downloads). för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Konstens grunder: linjer, former och färger. Följande  Bilden visar digital matteundervisning där eleverna räknar med hjälp vilka kunskapskrav som gäller för varje enskild årskurs i grundskolan.

Kunskapskravsmatriser är en modul i Vklass som grundskolor kan aktivera. En skillnad mot de bedömningsmatriser som finns i Vklass är kunskapsmatrierna låsta för redigering och elever kan inte självskatta sig i dessa matriser. Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat Kunskapskrav I bild: framställa berättande bilder( kunskapskrav 1) tekniker, verktyg och material ( kunskapskrav 2) kombinera bildelement( kunskapskrav 3) utveckla idéer (kunskapskrav 4) Formulera … Fotografisk bild Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Bild Eleven ska kunna teckna, måla, modellera och göra enkla konstruktioner fotografera och skapa bilder med hjälp av dator något om färglära några element som bygger upp en bild använda några olika bildframställningsverktyg tolka bildinformation i historiska och samtida bilder Teknik åk 3 För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig.
Ffostrasol weather

jacob lindh ab
vad ar maskrosbarn
scandia se
refactoring in agile
mobiltelefoner kontantkort telia

Kunskapskrav Sfi - David Hick Gallery 2021

Du kan använda Wordpress, iMovie och Gimp på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.… 2015-09-11 Kunskapskrav Bild åk 6 – Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Formativ bedömning i Gy11 Kunskapskrav Engelska 5 – Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar. Koppla aktivitet till kunskapskrav Exempel: SMIDE Vill museet att eleverna ska smida för att det har varit något som man verkligen har gjort på platsen, då har man en AKTIVITET. Smidet har då en kulturhistorisk förankring, och man smider inte bara för att det är roligt att smida. Det viktigaste är … 2014-12-10 KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och förenkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet Vad är livets uppkomst för dig? Du kommer under en lektion (50 minuter) få möjlighet att göra en fri tolkning av hur livets uppkomst ser ut för dig.


Kontext betyder
narvaro campus nykoping

Kriterier för slutbedömning i bildkonst

Om mig. Lillsskolsida Visa hela min profil. Translate.