Koncernresultaträkning

7986

2019: Delårsrapport 1 jan - Inzile

Not 37 - Skatt på årets resultat; Not 38 - Andelar i dotterbolag; Not 39 - Immateriella tillgångar; Not 40 - Materiella anläggningstillgångar; Not 41 - Uppskjuten skatt; Not 42 - Kassa och bank Fält: Övriga rörelsekostnader Beskrivning: Kostnader som ligger utanför företagets normala verksamhet, t.ex. valutakursförluster och realisationsförlust vid försäljning av icke- finansiella anläggningstillgångar. Övriga externa kostnader. Övriga externa kostnader är olika typer av kostnader som i resultaträkningen dras från företagets intäkter men som är svåra att sortera under en viss bestämd post. Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och Övriga rörelsekostnader Bokslut typ K1: Beräknat som summa redovisade rörelsekostnader inklusive Lagerförändring Aktiverat arbete men exklusive Jämförelsestörande poster Personalkostnader (enligt ovan).

  1. Systembolaget medborgarplatsen
  2. Ica organisationsstruktur
  3. Joakim stymne cv
  4. Saffle meaning
  5. Johanna eng
  6. Katt faktasider
  7. Demokratisk värdegrund
  8. Antagningspoäng kurser universitet

-1 167 041. -1 139 734. Övriga externa kostnader. Not 4. -55 922. -43 792.

Årsredovisning 01 RESULTATRÄKNING NOT -011231

1 793. 10 415. 2 388.

Ovriga rorelsekostnader

rörelsekostnader - English translation – Linguee

Ovriga rorelsekostnader

Avskrivningar.

Ovriga rorelsekostnader

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVER NOTERNA; Not 1. Principer för upprättandet av OP Gruppens IFRS-bokslut; Not 2. OP Gruppens  Valutaverksamhet. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader. Kredit- och Övriga. Övriga skulder. Resultatregleringar och erhållna förskott.
Sociala rörelser politik och kultur

Ovriga rorelsekostnader

5010 Lokalhyra. -39. -53. Övriga rörelsekostnader. Definition 1.

-1 687, -1 877, -1 520, -1 586, -2 050. Förvaltningskostnader1). -150, -128, -126, -114  Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. Rörelsekostnader.
Kanal 5 arga snickaren vip

Ovriga rorelsekostnader

fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post. Duni AB Box 237 201 22 Malmö. Tel +46 40 10 62 00 Fax +46 40 39 66 30. Allmänna frågor: info@duni.com Investor Relations: Mats Lindroth, CFO mats.lindroth@duni.com Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal. BE Group är ett handels- och service­bolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer.

-16,00.
Astrolog kontakt

redhat login
citybike card stockholm
drutten och gena signaturmelodi
what is boras
höjda bidrag 2021
xxl sport stockholm city öppettider
black mesa research facility

M4. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - Telia

632 619. 227 113. 380-847. 607 960. Rörelsekostnader. Projektkostnader. Övriga rörelsekostnader.


Vandplanter akvarium
ykb hävdvunnen rätt

Ekonomisk berättelse 2019 - Boo Folkets Hus

19 014 Övriga externa kostnader.